Особисті захисні робочі засоби

Роботодавець повинен зокрема:
• надати працівникам особисті робочі засоби охорони у випадку,  якщо неможливо небезпеку відсторонити чи достатньо обмежити технічними засобами колективної охорони чи приняттям мір в області організації праці, • надавати працівникам засоби для миття чищення та дезинфекції (дезинфекційними засобами розуміється також охоронні мазь), • на робочих місцях з незадовільними мікрокліматичними умовами надавати працівникам охоронні напитки в кількості та в умовах указаних указом уряду No 361/2007, котрим встановюються умови охорони здоров , я під час роботи, • зробити власний список (на підставі виявлених та охаранктеризуваних небезпек та конкретних робочих умов)  для надання ООПП та засобів для миття, чищення чи дезинфекції, для працівників, • надання особистих робочих засобів охорони відповідно всім особам,  котрі з його відомісттю затримуються на його робочому місці;  це відноситься до екскурсій, відвідень, контрольних органів і т.д.,

• надавати тільки особисті засоби робочої охорони, котрі охороняють  працівника від конкретньої небезпекив, не загзожують здоров ,  ю працівника,   неперешкоджують під час роботи та виконують умови встановлені указом  уряду No 21/2003 Зб., котрим встановлюються технічні умовина особисті  засоби охорони, • особисті засоби робочої охорони, утримувати і стані застосування, • безкоштовно надавати особисті засоби охорони; іхнє надання роботодавець  неможе замінити коштами,  • встановити спосіб, умови та час користування засобами охорони на підставі  кількості та появляючих важливих небезпек, характеру та виду роботи  і робочих місць, їх властивостей враховуючи властивості цих засобів  охорони, • ознайомити працівника з користуванням засобами охорони та контролювати  їхнє використання, • використання ООПП для більшості працівників, можливо тільки у випадку коли  були прийняті міри запобігання загрози переносними хворобами.
ООПП повинні • на протязі користування бути чинними проти виявлення небезпеки та іх використання неможе представляти дальшу небезпеку, • відповідати умовам на робочому місці,  • повинні бути пристосовані фізичним передбаченням окремих працівників, • дотримувати ергономічні вимоги та стан здоров , я працівників, Обов , язки працівників • кожний працівник повинен,  згідно своїх можливостей дбати на свою особисту безпеку, про своє здоров , я та про безпечністьі здоров , я осіб, котрих безпосередньо торкається   його поводження,  у випадку знехтувати під час роботи, • під час роботи користуватися обобистими робочими особистими робочими засобами охорони та охорона обладнання, • ознайомитися з інструкцією для використання та обслуговуваннямпризначених ООПП та дотримувати правила, котрі в них указані, • проводити дрібне обслуговування призначених засобів охорони, • використовувати засоби охорони тільки з ціллю дляякої вони призначені, • поводитися з призначеними засобами охорони ощадливо та економічно.
Робочітравми та ООПП За рік стається 6-7 тисяч робочих травм, де причиною являється:
• невикористовування засобів охорони, • використання пошкоджених та непідходящих ООПП, • непралильне використання або помилково пристосовані ООПП.
Рекомендована підстава для оброблення власного списку ООПП • наказ уряду No 495/2001 Зб., котрим встановлюється маштаб та ближчі умови надання особистих робочих засобів охорони,  засобів миття,  чищення та дезинфекції, • список особистих засобів охорони (випускає VÚBP, v.v.i.).

Приклад дій під час пропозиції списку особистих робочих засобів охорони.
Професія: РОБІТНИК НА БУДІВНИЦТВІ:
Виявлена небезпека при розгляді робочої чинності:
− падіння з висоти, − послизнутися, − поранення руки під час оброблення матеріалу, − дотикання руками хімічних речовин ( асфальт, вапно), − падіння предметів з висоти, − попадання в очі, під час розроблення матеріалу чи під час роботи з вапном.

Список  ООПП для професії РОБІТНИК НА БУДІВНИЦТВІ:
− захисна каска, − охоронні рукавиці (проти механічній небезпеці, проти хімічним речовинам), − робоча обув з протисковзячою підошвою, − зачиплююча позиція, − охоронні окуляри, − охоронна мазь, − робоча одежа, як охорона перед надзвичайним забрудненням.