Робота на дробині

Вертикальні сполучення – правильна практика під час роботи на драбині

Падіння з висоти у будівництві та у інших галузях,  являються надзвичайним риском.  Неговориться тільки про падіння з високих конструкцій,  травми можуть виникати при падінні з набагато меншої висоти, напр. із драбини, якщо її неправильно використовувати. Є багато факторів, котрі можуть бути причиною травми. Від неправильного вибору драбини, до основних недотриманих правил безпеки, що відносяться до праці на драбині. Технічні вимоги на драбини є указані в ČSN ЕN 131-1 (49 3830-1) “Драбини. Назви, види, робочі розміри„ та ČSN ЕN  131-2 (49 3830-2) “Драбини. Вимоги, проби, маркеровка„ з лютого 1995. Вимоги безпеки для використання драбин встановлюють укази уряду ст. 362/2005 Зб.,
про конкретніші вимоги по безпеці та охороні здоров , я під час роботи на робочих місцях, де є небезпека впасти з висоти чи в глибину.
Послідуючі правила предназначені для переносних драбин,  не відносяться до драбин, що використовуються для постійного піднімання.
Вибирання драбини Під час вибирання драбини необхідно увідомити, для якої цілі та за яких умов,  буде драбина використовуватися.  Згідно використання,  можливо розділити ці виробки на дві основні категорії –  професіональні драбини,  назначені для частого використання (напр.  для робочих)  та драбини,  так названі,  для хоббі використання. Також необхідно взяти в увагу під час вибирання матеріал (дерев ,  яні,  стальні,  алюміневі чи пластикові)  та типи (щаблеві драбини –  звичайні впираючі, надставлені, висувні, для ширшого використання чи двойні, та драбини ступінчато впираючі та двойні,   одно чи двохсторонньо піднімальні).  Всі типи повинні відповідати вищеуказаним нормам, але відрізнятися разними варіантами використання.


Основні правила використання драбин  

• Драбина може використовуватися тільки для короткочасних, фізично неважких робіт при використанні простих інструментів.
• Драбина повинна стояти на підлозі (поверхні)  так,  щоб мала достатню стабільність.  Повинна бути закріплена проти посуванню,  скользінню,  бочному вихиленню,  переверненню чи відкриттю.  Обидва верхні кінці боку одинарних драбин повинні безпечно впиратися у вертикальну площину. Всяке вирівнювання нерівної поверхності з допомогою інпровізіруваних підкладок (цегла, цокли і т.д.) забороняється!
• Драбини,  що   використовуються для піднімання,  повинні перевищувати уровень піднімання мінімально на 1,1 м. Перевищену драбину може замінити стійка частина конструкції,  за котру можливо сполегливо схватитися.  На виступаючу частину драбини підніматися недозволяється.
• Вільний простір за сходами, повинен бути хоча 0,18 м., біля підошви драбини зі сторони підходу необхідно залишити простір мінімально 0,6 м.
• Нахил щаблевих драбин простих та двойних (під час розкриття)  указані у вище казаних нормах повинні бути 650-750, у драбин ступінчатих 600-700  від  горизонтальної рівнини. Згідно указу уряду No 362/2005 Зб., нахил неможе бути меншим ніж 2,5 : 1 (тобто приблизно 680  від горизонтальної рівнини).
• У висувних драбин,  у драбин широкого використання та двойних драбин,  необхідно пересвідчитися,  що гачки,  забезпечення та інші забезпечуючі обладнання є робочі та у правильному положенні.
• Драбини можливо використовувати тільки у комплекті призначеному виробником.
• У висувних драбин мусить бути забезпечене достатнє перевищення окремих частин, згідно інструкції виробника.
• Неможе бути перевищене   максимальне навантаження драбини указане виробником.
• Використовувати драбини, як перехідний місток, заборонено!
• Візуальна проглідка драбини повинна проводитися під час видачі із складу,  її прийняття назад та перед кожним використовуванням.
Підняття, спускання та праця на драбині • Під час підняття,  спускання та праці на драбині,  працівник повинен бути повернутий лицем до драбини та мусить мати можливість триматися двома руками.
• По драбині може підніматися,  опускатися та на ній працювати тільки одна особа. Одночасна робота більше осіб над собою, заборонено!
• Працівник під час роботи на драбині неможе вихилятися на сторону чи назад.
Враховуючи зміну притягання робітника, може дійти до втрати стабільності і падінню.
• По драбині заборонено виносити та зносити вантаж вагою більше ніж 15 кг.
Допоміжний матеріал,  інструменти а також інші інструменти необхідні для роботи повинні знаходитися в сумці на поясі для цього призначеного,  чи закріплений на драбині так, щоб недійшло до втрати стабільності драбини чи робітника.
• На драбині заборонено проводити роботи під час яких,  використовуються небезпечні інструменти,  наприклад переносні ланцюгові пилки,  ручні,  пневматичні інструменти і т.д.
• Під час роботи на драбині працівник повинен стояти на безпечній віддалі від її верхнього кінця, тобто: на простій драбині мінімально 0,8 м., та на двойній драбині 0,5 м., від кінця драбини. Завжди потрібно дотримуватися інструкції виробника.
• Під час роботи на драбині, коли працівник ногами стоїть на висоті вищій ніж 5,0  м.,  повинен використовувати особисту безпечність охорони проти падінню.
• Переносними дерев , яними драбинами довшими ніж 12  м.,  користуватися заборонено.
• Простір під драбиною,  де проводиться робота мусить бути забезпечена.
Для короткочасної роботи,  достатньо для догляду загроженого простору,  відповідним робітником.
• Роботодавець забезпечить провадження огляду драбин, згідно з інструкцією для користування.  Крім візуального огляду,  перед кожним користуванням потрібно в систематичних інтервалах, напр. один раз в рік, провірити справність драбини та її частини.
Інформація про правильне користування драбиною часто поміщені на драбині формою графічних символів. Указання та заборони, що випливають з графічних символів чи з інструкції виробника, необхідно завжди дотримувати.