Запобігання травмам

Запобігання травмам  під час висотних робіт

Будівництво, являється галуззю, котра довгий час показує несприятливі  показники робочих травм, а то зокрема велику кількість важливих травм (тяжких  та смертельних), котрі найчастіше виникають під час падіння з висоти.
Найбільша кількість важливих травм виникає у малих та середніх будівельних  фірмах, але інформації на цій листівці відносяться до всіх суб ,  єктів, що виконують  будівельну чинність.
Основні обов , язки роботодавця • Враховуючи риск можливої небезпеки їхнього життя та здоров , я. Роботодавець зобов , язаний забезпечувати безпеку та охорону здоров , я під час роботи і у тих осіб, про котрі знає, що перебувають на робочому місці.


• Роботодавець надає робітникам в достатньому розмірі інструктаж про безпеку та охорону здоров , я під час висотних робіт та над вільною глубиною, зокрема якщо говориться про роботи на висоті більше 1,5 м., де робітники неможуть працювати з певних та безпечних робочих підлог, але працюють на рухливих робочих площинах, на драбинах, на висоті більше 5 м., та про використання особистих охоронних робочих засобів.
• Роботодавець зобов,язаний найти небезпеку, виявити її причину та джерело,  прийняти  запобіжні міри для її відсторонення.
• Роботодавець зобов , язаний робітникам надати особисті засоби охорони під час роботи,  котрі повинні хоронити робітника від небезпеки,  неможуть бути загрозою для їхнього здоров , я та неможуть бути перешкодою під час виконання роботи.
Висотні роботи • За висотні роботи та роботи над вільною глубиною вважається праця та рух працівника, при котрому є небезпека упаду з висоти, до глубини, пропадення,  чи зсунення. При виконанні такої праці робітник повинен бути забезпечений проти падінню. Охорона працівників проти падінню, має бути проведена будь колективним чи особистим способом забезпечення, незалежно від висоти на всіх робочих місцях та дороги над водою чи іншими матеріалами, де є загроза пошкодження здоров , я та від висоти 1,5 м., на всіх інших робочих місцях та дорогах.
• Під виразом «колективне забезпечення»  мається наувазі,  охоронні   та підтримуючі конструкції.  Вимоги на них указані в належних нормах.  Рядом з нормовими вимогами необхідно дотримуватися інструкцій про монтаж та використання, котрі постачаються з цими конструкціями, у випадку і конкретні запропоновані технологічні процеси.
• Під час використання колективного забезпечення проти падінню на вільному краї та проти пропаданню недостатньо несучої конструкції, можливо під час роботи на суцільних площинах охороняти тільки визначене місце роботи, але не цілу площину.
• “Особисте забезпечення„ , значить особисті охоронні засоби проти падінню,  використовуються у тих випадках, коли характер роботи недає можливість чи надзвичайно комплікує використання технічної конструкції.
• Від падіння необхідно охороняти не тільки працівників, але і весь матеріал,  інструмент та приладдя.  Вони мусять бути складені,  чи поміщені на висоті так, щоб на протязі усього часу знаходження, були  забезпечені від падіння,  сковзання чи здування вітром, не тальки на протязі робочого часу, але і після його закінчення.
• Простори, над котрими працюється, мали б бути забезпечені так, щоб не були під загрозою як працівники, так і інтереси інших осіб.
Правила при праці на висоті • При роботі на висоті,  повинен уровень висоти робочого місця звищуватися так, щоб працівники могли працювати безпечно, навзаєм не загрожували та могли працювати на звичайній робочій висоті. Для звищення місця роботи чи для піднімання, недозволяється використовувати нестійкі предмети.
• Місця роботи має бути безпечно доступне по дорогах. До них враховуються і драбини, рампи,  сходи і т.д. І тимчасові піднімання повинні виконувати всі вимоги безпеки праці.
Основні вимоги на проведення • Охоронного поруччя • висота поруччя мін. 1,1 м. (у риштуванні допускається і висота 1,0 м.),  невідд , ємною частиною поруччя являється і фіксатор біля підлоги висотою мін. 150 мм.,
• одностороннє поруччя з фіксатором використовується при висоті хороненого робочого місця 1,5  м. – 2,0  м.,  над навколишнім середовищем, • двохстороннє поруччя з фіксатором,  використовується при висоті хороненого робочого місця над навколишнім середовищем більше ніж 2 м., середній стержень може бути замінений придатною вставкою.
• Риштування • у кожному риштуванні повинна бути технічна документація, що включає інструкцію на монтаж та демонтаж,  • при монтажі для роботи та демонтажі риштування,  повинно бути в її найближчом окрузі безпечне транспортування, включно руху пішоходів на видних дорогах, • риштування можливо ставити на достатньо певній поверхності,  котра витримає нагрузку,  що виходить від риштування та його майбутня експлуатація,  • рештування повинно бути досить тверде в довжину,  поперек і горизонтально,  при чому твердість забезпечиться діагональними стяжками, рамами і т.д.,
• риштування повинно бути правильно укріплене,  завжди згідно документації,  неправильне укріплення являється найчастішою причиною аварії,   • всі етажі риштування над уровнем 2  м.,  повинні мати двохсторонні поруччя з фіксатором, • підлогові частини риштування повинні бути не ковзкими,  забезпечені проти підняттю та посуванню, • драбини повинні перевищувати уровень виступу не менше ніж 1,0 м.,
• при віддалі між підлогою риштування та стіною об,єкту більшого ніж 250  мм.,  повинно бути поруччя і на внутрішньому краї,  при ширині вільного промежутку до 0,40  м. мусить бути це поруччі тільки одностороннє, без фіксатора біля підлоги.
• найменша підхідна висота етажа риштування у місці поперечної зв , язкиє 1,75 м.,  інакше 1,90 м. В підході першого етажа про пішоходи,  є чиста висота не менше  2,10 м.,
• pиштування повинно використовуватися тільки після його цілкового докінчення та письмової передачі, • pиштуванняконтролюєтьсяпередрозпочаттямроботи, професіональний контроль проводиться, як завжди, кожний місяць.
• Особиста охорона робочих  засоб проти падінню — ООПП • Працівник, що розпрацював технологічну послідовність, чи працівник,  котрий керує працею на вишині,  зобов,язаний назначити місце розташування про засіб особистого забезпечення.  Місце упевнення повинно давати можливість безпечного закріплення та укріплення на протязі усього часу праці у місці небезпеки.
• Засоби особистого забезпечення повинні бути означені СЕ, та мусить до них бути дана інструкція, що включає всі вимоги для використання,  відрегулювання, провірку, обслуговування, храніння а.т.д.
• Перед кожним користуваннят та по користуванні,  повинен працівник провести візуальну провірку ним використовуваних ООПП.
• Професіональний контроль та провірки роботи на робочих міцях ООПП проводиться згідно вимог у інструкції виробника.