Основні обов’язки роботодавця

Основні обов’язки роботодавця при виході працівника  на роботу

• Вступний інструктаж провести в день виходу працівника на роботу. Тобто ознайомити працівника з правовими та іншими наказами для забезпечення безпеки та охорони здоров,  я під час роботи,  котрі повинен робітник дотримувати під час своєї роботи.
• Провірити дійсність документів про професійну здатність необхідну для виконання даної роботи працівника,  котру отримав перед приходом до Вашої організації. (Напр. професійна здатність про обслуговування земельної механізації, монтаж решетування, зварювальні роботи і т.д.).

• Фізичну здатність працівника для виконання праці провірити на підставі висновку робочо-лікарняного обслідування проведеного у медичній установі,  котра надає профілактичне піклування робітникам організації. (Закон No  20/1966  Зб.,   піклування про здоров , я людей у пізнішій редакції,  інструкція Міністерства охорони здоров, я No 49/1967 про розгляд стану здоров , я щодо працездатності, в редакції інструкції No 17/1970.).
• Встановити добу для навчання на робочому місці та відповідаючу особу, під керівництвом якої працівник буде працювати під час заучування.
• Вести документацію проведення інструктажів,  наданих інформацій та наказів.
• Ознайомити працівника з місцевими умовами на робочому місці.
Інструктаж проводиться перед призначенням праці,  яку працівник буде виконувати згідно робочого договору.  Частиною цього інструктажу буде інформація про можливу небезпеку загрози для здоров , я та життя,  котрим працівник під час роботи підлягає та відповідні заходи організації для відсторонення чи зниження цих небезпек.
• Забезпечити працівника особистими робочими засобами охорони (ООПП), котрими працівник повинен охоронятися у випадках, коли небезпеку неможливо відсторонити,  чи достатньо обмежити технічними чи іншими заходами.  На підставі особистого списку розпрацьованого організацією,  надається   ООПП згідно в редакції указу уряду No 495/2001  Зб.  Працівник повинен бути познайомлений з інструкцією для їхнього користування.
• Ознайомити працівника з технологічними та робочими процесами, котрі під час своєї роботи повинен дотримувати.
• Ознайомити працівника з інструкцією про безпечне обслуговування механізмів та обладнань, якими буде під час своєї роботи користуватися.
• Перевірити знання працівника,  згідно правил безпеки праці та технічного обладнання, з якими був ознайомлений.