Перекриття типу Акерман

Перекриття типу Аckerman являється найбільш популярним в будівництві монолітичним перекриттям з твердим і міцним заповненням. Заповнення в перекритті складається з керамічних блоків висотою 18 і 20 см. Осьове розставлення ребер перекриття виносить 31 см, ширина ребра 7 см, товщина верхної бетонної плити від 3 до 4 см, в залежності від величини і типу навантаження.
Розріз стінки блоку не включає ширини несучого ребра. Вага м² перекриття з 3 см верхнею бетонною плитою, при використанні блоків висотою в 18,0 cм, це — 2,65 kN/м²; 20,0 cм — 2,95 kN/м²..

В випадку коли нагрузка не перебільшує 1,5 kN на м² перекриття, то перекриття типу Ackerman може бути виконане без верхньої бетонної плитки.

В випадку коли необхідна більша висота перекриття, то на керамічні блоки можна покласти порожнисту цеглу. Однак під час бетонування слід звернути увагу на те, щоб цегла не впала з блоку.

Перекриття типу Ackerman використовується також як префабриковані плити. Блок довжиною 20 см повинен витримати у своєму положенні рівномірний натиск величиною в 3,0 kN.
Величина натиску була вирахована в результаті трьох тестів, при чому жоден результат був вижчим від середньо прийнятого на 20%.
Увага: блоки повинні бути покладенні поперемінно.

ВИКОНАННЯ ПЕРЕКРИТТЯ

Післе зведення стін до рівня укладення перекриття и їх вирівняння, приступаємо до поставлення руштування і дощок для блоків Ackerman. Використовуються стійки з кругляків діаметром не меньше ніж 14 см. Вкладаються вони поперек (ригелів) з дощок товщиною не меньше 38 см. Стійки повинні бути скріпленні дошками товщиною 24 ÷ 32 мм, прибитими до них навхрест..

На ригелях вкладаються дошки з просвітами, розміщенними так, щоб під ребром була дошка. Рівень дощок можна регулювати підбиваючи або відпускаючи клини під стійками. Якщо під першим поверхом немає півниці, то стійки повинні бути покладені на дошки товщиною 38 мм. Під стійки покладені на готовому перекритті нижчого рівню можна не робити підкладок з дощок

Залізобетонну конструкцію виконуємо довкола будинку, на зовнішніх і внутрішніх несучих стінах. Вона необхідна для утримання стін будинку і поменшення натиску на перекриття.

Конструкцію виконуємо з чотирьох арматурних дротів діаметром не менше 10 мм. Для хомутів використовуємо круглий дріт діаметром 4,5 ÷ 6 мм.
Ребра утворюємо після укладення блоків з арматурою.
Кожен другий дріт нижньої конструкції на відстані 1/5 ширини перекриття повинен бути відігнутий вверх і закріпленний за край конструкції.

Хомути виконуємо з круглого дроту діаметром 4,5 ÷ 6 мм і розміщуємо їх кожні 30 см. Частіше їх кладемо при підпорах, якщо це необхідне зважаючи на поперечну силу.
При невеликому навантаженні (напр. на перекриттях житлових будинків), а також при якісному виконанні конструкції, можна не використовувати хомутів в середній частині перельоту (більш менш 0,6 ширини).
Рекомендується, щоб висота конструкції перекриття не була меньша ніж:

а) 1/30 ширини перекриття — в суцільних перекриттях і частково прикріпленних,
б) 1/25 ширини перекриття з підпорою.

АРМАТУРА РЕБЕР

Залізобетонну конструкцію ребер виконуємо з дроту діаметром не менше 10 мм.
Діаметр дроту (залізобетонна сталь A-III тип 34GS) в залежності від ширини перекриття повинен мати:
— від 3,00 м — 10 мм
— від 3,00 4,00 м — 12 мм
— від 4,00 5,00 м — 14 мм
— від 5,00 6,00 м — 16 мм
Увага: На хомути і дріт для розділу треба використовувати дріт діаметром не менше 4,5 ÷ 6 мм.

Хомутів можна не робити на ребрах шириною до 5,5 м (якщо дріт відповідно покритий залізобетоном, а також немає необхідності монтувати арматуру на стіні).
Хомути необхідні на ребрах шириною більше 5,5 м (мінімум 4 хомути коло підпорок, на відстані не менше ніж 33 см).
Арматуру поміж прольотами ребер необхідно заводити за підпори — згідно з польскими нормами залізоконструкцій PN-84/B-03264 в таких випадках:

— згідно з обрахунками ребра не вимагають залізобетонних хомутів — на довжину минимум 5 середніх прольотів арматури,
— згідно з обрахунками ребра вимагають залізобетонних хомутів — на довжину минимум 10 середніх прольотів арматури, а також 15 середніх прольотів арматури, якщо діаметр прутів підведенних до підпори є на 2/3 менший від діаметру арматури в середині прольоту. Така ситуація трапляється, коли при економії сталі не всі дроти арматури прольотів підведені під підпори,

ЗМІЦНЕННЯ ГОЛОВНОГО ОПІРНОГО РЕБРА
В монолітичних перекриттях, з твердим і міцним заповненням, зміцнюються головні ребра, оскільки вони приймають на себе основне навантаження паралельне до ширини перекриття. Проводиться це розсуваючи наповнюючі елементи і збільшуючи ширину арматури згідно з обрахунками.
Вимагається щоб ширина проміжних ребер на перекриттях з багатьма ребрами була не більша, ніж подана на малюнку ±6.
Проміжних ребер можна не виконувати, якщо навантаження на перекриття не перевищує 2,0 кН/м², а товщина залізобетонних плит в найтоньшому місці не меньша від 1/10 ширини ребер (не меньше 30 мм), а також якщо навантаження при користуванні не меньше від 3,0 кН/м², а залізобетонна плита, як вказано вище, має поперечну арматуру.
В перекриттях з твердим заповненням, без верхньої плити, ребра необхідно класти на ширину не більше 4,0 м.
.
ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАВДЯКИ З’ЄДНАННЮ З СУСІДНІМ ПРОЛЬОТОМ
Конструкційне сполучення ребер перекриття з сусіднім прольотом одержуємо, якщо пропустимо верхню арматуру ребра до сусіднього прольоту, аналогічно це робиться при зміцнені суцільної балки або в випадку коли ребра сусідніх перельотів не лежать на одній осі.
Схемою для обрахунків конструкційного сполучення ребер перекриття з сусіднім перельотом може бути суцільна балка з багатьма перельотами або балка з одним перельотом частково закріплена.
Якщо схемою для обрахунків конструкційного сполучення буде суцільна балка з багатьма прольотами, то максимальний додатній момент не може бути:
— в середньому прольоті — менший від моменту прольоту в балці закріпленій з двох кінців на підпорах (що не виключає однак потреби зробити верхню арматуру по всій довжині балки, оскільки це виникає з розрахунків),
— в крайньому прольоті — менший від моменту прольоту в балці цілком закріпленій на одній підпорі.
Підпори для ребер утворюючих суцільні балки обраховаємо так:
— якщо уявні скоси будут проведені з нахилом 1:3 до рівня нижнього краю перетину ребра з бетоном головної балки і перетинаються на рівні цього ж бетону, то перетин провіряється на зовнішній поверхні підпори на опірний момент, представлений згідно з графіками моментів. Однак цей представленний момент не повинен бути менший від ¾ опірного моменту, обрахованого для прольоту закріпленого з двох сторін.
 — в випадку, якщо уявні скоси будут проведені з нахилом 1:3 до рівня нижнього краю перетину ребра з підпорою, перетинаються нижче конструкційного бетону підпори, розріз провіряємо як вище, але додатково в середині підпори (мал. ±9). Ширина ребра b (принята в лінії нижньої арматури) в цьому випадку двусторонньо збільшується в відношенню до b*, проводячи від краю підпори горизонтальні уявні скоси з нахилом 1:3 до вертикальних стін ребра; за висоту h приймуємо розмір головної балки.
ТЕРМІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ ПЕРЕКРИТТЯ
Перекриття типу Ackerman зі стонони не житлової (горища) належить утеплити пінополистиролом, який кладеться на товщину 13 см в випадку керамблоку висотою18 см і на товщину 12 см а випадку керамблоку висотою 20 см, який накритий цементною стяжкою товщиною 4 см. При такому отеплені буде сповнена норма для житлових будинків по отепленню і коефіціент проникання тепла виносить — k=0,296 В/м²*K < 0,3 В/м²*K.