Грозозахист будівельних об’єктів

Струмовідводи й заземлюючі провідники
У момент прямого удару блискавки в будівельний об’єкт правильно спроектований й споруджений грозозахистний пристрій повинний прийняти на себе струм блискавки й відвести його в землю. Проходження струму блискавки повинне відбутися без шкоди для об’єкта, що захищається, і бути безпечним для людей, що перебувають як усередині, так і зовні цього об’єкта.
Струмовідводи
Як і у випадку грозоприймача, у якості струмовідводів слід використовувати як природні, так і штучні провідні елементи. Найменші розміри провідних елементів, які можна використовувати для відведення струму блискавки становлять:
•оцинкована сталь 50 мм.кВ
•алюміній 25 мм.кВ
•мідь 16 мм.кВ
Схема струмовідводів повинна забезпечити паралельні шляхи для протікання струму блискавки від крапки удару в землю. Струмовідводи слід установлювати уздовж прямих і вертикальних трас між захисником і заземлюючим провідником. Потрібно, однак, збереження відстані не менш двох метрів між струмовідводом і:
• переходами й входами в будинок,
•металевими огородженнями уздовж пішохідних доріг тротуарів.
Відповідно до вимог кількість струмовідводів одержуємо, розділивши периметр об’єкта, виражений у метрах, на розмір сторони гнізда грозо сітки. Число відводів не може бути менше двох.

Аналіз грозо горизонтальної сітки з розмірами, що залежать від рівня захисту, показує необхідність такого розташування струмовідводів, щоб по можливості створювалося б безперервне продовження горизонтальних приймачів. При аналізі погрози пристроям, установленим на стінах об’єкта, слід також брати в увагу розташування захисних зон. У цих випадках відстань між пристроєм і проводами електричної інсталяції повинне бути більшим, щоб не могло виникнути іскрове перекриття.

Для запобігання таких перекриттів можна встановити мінімальні відстані, що вимагаються, або прийняти, що відстань між пристроєм і провідником або елементом, використовуваним для відведення струмів блискавки (наприклад, водостоки), повинне становити найменше 2 м., а відстань між найбільш виступаючим місцем пристрою й стороною будинку не перевищувати 1,5 м.


Рекомендується збереження однакових відстаней між струмовідводами якщо це неможливо слід розміщати струмовідводи поблизу кутових частин будинку. Використовуючи арматури будинку для відведення струму блискавки слід забезпечити безперервність з’єднань між стрижнями. Додатково випливає, якщо виникає необхідність, виконати на даху об’єкта й над поверхнею землі стики, що створюють можливість з’єднання із системою струмовідводів. Застосування надійних з’єднань також дуже важливо у випадку використання арматури об’єкта як екрана від імпульсного електромагнітного поля в момент розряду поблизу об’єкта.Одержання як можна кращих властивостей, що екранізують, вимагає з’єднання провідних елементів конструкції як між собою, так і між віконними  й іншими металевими елементами. Установлюючи в зовнішніх стінах об’єктів ряди більш, що прилягають друг до друга вікон, випливає арматурні стрижні стін з’єднати з нижніми й верхніми провідними елементами віконних рам. Що екранують властивості сталевих або залізобетонних конструкцій різного типу визначаються найчастіше на основі лабораторних досліджень або досліджень на місцевості, проведених у реальних об’єктах.

Зразкові результати вимірів ефективності екранування конструкції, зробленої з елементів арматур будинків, представлені на малюнку.

1- Металева обробка балюстради даху
2- Сталеві стрижні арматур
3- Стрижні ґрат, накладеної на арматури
4- Стики між стрижнями ґрат
5-Внутрішня шина, що вирівнює
6- Зварене або затискне з’єднання
7- Довільне з’єднання
8- Контур ( навколо будинку)
9- Фундаментний  пристій.

Металеві поверхні, що перебувають зовні будинки можуть бути також використані для відведення струму блискавки. Слід тільки забезпечити безперервність з’єднань між струмовідводами й заземлюючими провідниками.

Заземлюючі провідники
Для з’єднання струмовідводів застосовуються заземлюючі провідники. У місці з’єднання струмовідводів із заземлюючими провідниками повинні перебувати затискачі або контрольно-вимірювальні колодязі.

Вимоги, що стосуються проведення оглядів і консервації, а також обов’язковість виконання вимірів активного опору викликають необхідність розміщення затискачів у легкодоступних місцях. Додатково слід ураховувати рекомендації, установлювати затискачі на висоті від 0,3 м, до 1,8 м. Наземну частину заземлюючих провідників слід захистити від механічних ушкоджень. Достатній захист можна забезпечити застосовуючи: екран заземлюючих провідників на висоту до 1,5 м над землею й на глибину близько 0,2 м.