Ґрунт

Ґрунт у будівельній сфері

Застосування ґрунту

Ґрунт – слово німецького походження, яке в перекладі означає ґрунт, основа». Під терміном ґрунт, як правило, розуміють будь-які гірські породи, опади, ґрунти, техногенні утвори, що утворюють цілі системи. Існує дві основні групи ґрунтів: дисперсні й скельні (напів скельні). Дисперсні ґрунти являють собою породи без особливо твердих зв’язків у їхній структурі. До них ставляться глинисті (зв’язкові), а також великоуламкові й піщані (незв’язні) ґрунти. Скельними або напів скельними називають жорстко структуровані монолітні ґрунти.

Застосування ґрунту може спостерігатися в дуже багатьох сферах життєдіяльності людину, однак найбільше поширення ґрунти різних порід одержали в будівництві. Так, ґрунти використовуються як підстави для будинків, а також різноманітних споруджень, є матеріалом для спорудження насипів, доріг, гребель, а також являють собою середовище розміщення таких підземних об’єктів, як трубопроводи, тунелі, сховища. Однак далеко не всі типи ґрунту підходять для будівельних потреб. Як правило, у будівництві використовується саме планувальний ґрунт. Даний тип ґрунту являє собою матеріал, що використовується в основному для підготовчих будівельних робіт. Крім того, його можна використовувати під час утилітарного планування, а також для створення ландшафтів.

Планувальний ґрунт – це піщана або ж суглинна суміш, іноді змішана з поверхневими шарами ґрунту. Цей ґрунт уважається найпростішим. У ньому може втримуватися бита цегла. Його зміст, як правило, прямо залежить від того, у якому місці здійснювався видобуток даного ґрунту. Найчастіше планувальний ґрунт виходить під час кар’єрних робіт як додаткового матеріалу. Так, наприклад, коли розробляються нові шари ґрунту при видобутку піску, верхні шари вбираються доти, поки не буде виявлений чистий пісок.

Досить часто планувальний ґрунт використовується як універсальний матеріал для ландшафтного дизайну, наприклад, при розробці котлованів. Завдяки використанню планувального ґрунту в цих цілях, можна добитися зміни рельєфів на місцевості. Однак як основу для городу такий ґрунт краще не використовувати, тому що він позбавлений або містить усього лише незначна кількість мінеральних елементів і гумусу.